Pëlhurë formuese me dy shtresa

  • Pëlhurë formuese me dy shtresa

    Pëlhurë formuese me dy shtresa

    Struktura e pëlhurës që formon shtresë të dyfishtë është përgjithësisht një strukturë ind me dy shtresa, dhe metoda e prodhimit është tegel (H) [lloji].Krahasuar me rrjetën formuese me një shtresë, dendësia e deformimit dhe indeve është më e lartë.Struktura e rrjetës formuese me dy shtresa është më e qëndrueshme në madhësi.Diametri dhe lloji i materialit të indeve me një fytyrë dhe me fytyrë makine mund të zgjidhen në mënyrë të pavarur, gjë që mund të përmirësojë jetëgjatësinë e telit të prodhimit të letrës.Pëlhura formuese me dy shtresa me 8 derdhje përfshin një grup të derdhjes me fibra gjatësore dhe dy grupe të derdhjes së fibrave tërthore.Kjo lejon që fijet e imëta të mbahen në shtresën e sipërme dhe fibrat më të trasha thuren në fund për të ndihmuar në marrjen e karakteristikave më të mira të formimit të letrës.Është i përshtatshëm për prodhimin e letrës kulturore të cilësisë së mesme dhe të lartë, letrës kraft dhe letrës së hollë.I përshtatshëm për makina letre me shpejtësi të mesme dhe të lartë.